Всеки си има своя Страна на приказките

  • Сподели:
Всеки си има своя Страна на приказките

Вечерта, когато Мери Попинз се върна, Джейн и Майкъл се втурнаха насреща й.

– Къде бяхте? – в един глас извикаха те.

– В Страната на приказките –отвърна Мери Попинз.

– Видяхте ли Пепеляшка? – попита Джейн.

– Пепеляшка ли? Хич не ме интересува! – отсече презрително Мери Попинз. – Как ли не, Пепеляшка!

– Може би Робинзон Крузо? – полюбопитства Майкъл.

Робинзон Крузо! Хайде де! – отвърна рязко Мери Попинз.

– Къде сте били тогава? Значи не сте били в нашата Страна на приказките?

Мери Попинз се усмихна самодоволно.

– Не знаете ли, че всеки си има своя Страна на приказките?

И с още по-загадъчна усмивка се качи в детската стая да свали белите си ръкавици и да прибере чадъра.

Из "Мери Попинз" от Памела Травърз