Всичко, което обичаш, вероятно ще бъде изгубено, но в крайна сметка любовта ще се върне по друг начин

  • Сподели:
Всичко, което обичаш, вероятно ще бъде изгубено, но в крайна сметка любовта ще се върне по друг начин

На 40-годишна възраст Франц Кафка (1883-1924), който никога не се е женил и няма деца, се разхожда из парка в Берлин и среща момиче, което плаче, защото е загубило любимата си кукла. Тя и Кафка безуспешно търсят куклата.
Кафка ѝ казал да се срещнат там на следващия ден и ще се върнат да я търсят.

На следващия ден, когато все още не били намерили куклата, Кафка дал на момичето писмо, "написано" от куклата, в което пишело:

"Моля те, не плачи. Потеглих на пътешествие, за да видя света. Ще ти пиша за моите приключения."

Така започва една история, която продължава до края на живота на Кафка.
По време на срещите им Кафка четял писмата на куклата, грижливо написани с приключения и разговори, които момичето намирало за очарователни.
Накрая Кафка донесъл обратно куклата (купил една), която се върнала в Берлин.


"Тя изобщо не прилича на моята кукла" - казало момичето.

Кафка ѝ подал друго писмо, в което куклата пишела: "моите пътувания ме промениха." Момичето прегърнало новата кукла и я занесло щастливо у дома.
Година по-късно Кафка умира.
Много години по-късно вече възрастното момиче намерило писмо в куклата. В малкото писмо, подписано от Кафка, пишело:


"Всичко, което обичаш, вероятно ще бъде изгубено, но в крайна сметка любовта ще се върне по друг начин."