Забавен речник

  • Сподели:
Забавен речник

Значението на някои думи в хумористичен вариант:

1. Брак - единственото дълготрайно наказание, срокът на което може да се намали за лошо поведение.

2. Гръб - тази част от тялото на вашия приятел, която ще видите, когато се окажете в беда.

3. Дарвин - учен, който до 62-годишната си възраст е криел своя произход.

4. Деколте - липсваща част от рокля, заради което последната се шие.

5. Диета - хранителна дажба, препоръчвана на дебелите хора; приема се преди ядене.

6. Дружба - мълчаливо съглашение, по силата на което се задължаваме срещу оказани от нас малки услуги да получаваме големи.

7. Егоист - човек с лошо възпитание, който се интересува повече от себе си, отколкото от нас.

8. Живот - универсален магазин: намираш всичко, освен това, което търсиш; а белята си я намираш и без да я търсиш.
- трагедия за този, който чувства и комедия за този, които мисли.
- верига от вдъхновени безразсъдства.

9. Злато - метал, които лесно образува съединение с хората, при което ги довежда до окисление и разпадане.

10. Извинение - полагане на основите на бъдещи прегрешения.

11. Изповед - разговор за това, което не трябва да се прави, след като е направено това, за което не бива да се говори.

12. Икономия - изкуство да се харчат пари, без да се получи от това някакво удоволствие.

13. Интуиция - вътрешен глас със съвсем неясен говор.

14. Клюка - утеха за жените, които са престанали да обичат и които вече никoй не ухажва.

15. Ласкател - човек, който казва, без да ги мисли, неща, които мисли за себе си, без да ги казва.

16. Лотария - най-точният метод за установяване числото на оптимистите.

17. Любовно признание - обявяване на война: щом бъде направено, започват враждебните действия.

18. Маргаритка - цвете, което отговаря с главата си за нечии съмнения.

19. Меден месец - вечната любов, когато е още в гаранция.

20. Мода - толкова нетърпима форма на грозота, че трябва да я сменяме на всяка половин година.