Защо българският език е най-богат и цветист

  • Сподели:
Защо българският език е най-богат и цветист

Няма друг език, на който да има дума, означаваща нещо средно между "капе" и "тече". На български има - "църцори".

Няма друг език, в който има четири степени на сравнение. На български има - далече, по-далече, най-далече, на майната си.

Няма език, в който да има минало незапомнено време. На български има - бил съм се напил.

Няма в друг език бъдеще евентуално време в миналото. Ние имаме - щял съм бил да работя.

Ние имаме най-много начини заобиколено да кажеш "не знам" - "Казва ли ти някой", "А, сега де" и т.н.

Няма в друг език такава дума, която да може да замести всяка друга дума в езика. В българския има - "такова".

Снимка: kent.ac.uk