Защо правим определени неща, а не други?

  • Сподели:
Защо правим определени неща, а не други?

Ние сме сигурни, че знаем защо правим определени неща, а не други, защо преследваме конкретни цели или хора и какви са причините за важните ни решения. Осъзнаваме нашето телесно и психично ангажиране със средата и лесно даваме вербален израз на различни чувства, усещания, мисли.

Въпреки това, успоредно със съзнанието ни, нашето несъзнавано действа винаги, като насочва нашите мисли, чувства и действия. Защо е така? Защото нашият съзнателния Аз се изгражда и формира от несъзнавани процеси.

"В основата на несъзнаваните процеси са невронните връзки във всички зони на мозъка, които използват синхронизирана активация и потискане, за да формират карти, модели или схеми, пораждащи съзнателните преживявания или съзнателни състояния на Аза." (Ефрат Гинот)

Вътрешната карта на човек има силата да се активира и отреагира в познат емоционален контекст, който води до задействане на несъзнавани процеси. Всички имаме физиологични, емоционални, когнитивни и поведенчески вътрешни карти. Това означава, че всеки действа според личната си невронна и химическа активност.

Мозъкът картографира външните и вътрешните преживявания, физиологичните, емоционалните, когнитивните и поведенчески спомени, убеждения, желания. И този процес ни помага да се придържаме към нашите възприятия.

"Огромното количество карти са извън съзнанието и следователно не са достъпни за него, когато важните за поддържане на живота карти станат част от съзнанието, навлизат в работната памет и могат волево да се възпроизвеждат от паметта." (Ефрат Гинот)

Ето защо човек автоматично повтаря поведения, дори да има доказателства за тяхната неуместност. И докато той не осъзнае в по-голяма степен такива модели (в процес на психотерапия), не е възможно да разбере какво се повтаря и защо.

Повтарящите се несъзнавани поведения са образец, който е организиран и насочен към постигането на цели, без значение дали са съзнателни или несъзнaвани. А тези цели всеки сам си ги създава.

"Макар, че на моменти отчасти усещаме несъзнаваната природа на действията или динамиките, в които сме ангажирани, пак е възможно да не разбираме напълно как или защо се оказваме в определени ситуации" (Ефрат Гинот)

Скритото в нас и от нас няма друг избор, освен да стане явно чрез различни прояви на несъзнаваното.

Още от автора:

Книга

Медитация за отпускане

Свързване с благодарността