Земята е яйценце, живото е пиленце

  • Сподели:
Земята е яйценце, живото е пиленце

Един "космически" текст на българска народна песен от Костурско, записана в края на ХІХ век:

Времето е кокошка,
звездите са яйциня,
снесени от кокошка,
цървени и шарени.

Земята е яйценце,
живото е пиленце,
снесено от яйценце,
цървено и шарено.