Живка Тодорова: Човекът може да изпита истинско щастие само след пълното, безкористно и безусловно отдаване на другите

  • Сподели:
Живка Тодорова: Човекът може да изпита истинско щастие само след пълното, безкористно и безусловно отдаване на другите

А кризата, която е още едно стъпало към по-високо ниво на съзнание, ни помага да се върнем към изконните житейски принципи.

Живка Тодорова е лектор и консултант от Център Фрейле за йога, психология и творчество, София, както и в клуб "Веда", носещ името на Ведите - най-древната литература в библиотеката на човека с над 45 000 годишна история.

Работи в областта на личностното развитие, осъзнатите отношения между хората. Повече от 9 години изучава древните индийски книги на мъдростта - Ведите и това как те могат да бъдат приложени в съвременното ежедневие.

Клуб "Веда" учи хората какви са вечните закони на щастливия живот, доказани от хилядолетия. По време на срещите, организирани от клуба, се разглеждат различни теми като: "Храненето, според Ведите", "Управлението на стреса", "Отношението между мъжа и жената", "Зачеване и възпитание на децата", "Законът на кармата", "Себереализацията" и др.

- Живке, разкажи, моля те, малко повече за вашия клуб и център "Веда"…

- Той работи предимно за по-голямата осъзнатост на хората, помага им да осмислят правилно своето предназначение, как да хармонизират живота си и така да станат истински щастливи. За тази си цел ние използваме непроменилите правотата си с хилядолетия познания на Ведите. А днес, в особено конфликтното и трудно време те ще са ни още по-нужни.

- Ти спомена, че настъпващата вече драстична промяна ще премине през енергията на жената. Толкова ли е ключова нейната роля в този процес?

- Да, във Ведите се казва, че тя е единственото същество, което осъзнава в пълнота безкористната Божествена любов. И то по начина, по който използваме напълно безплатно божествените енергии и дарове, като въздуха, светлината, водата, земята...

Така както тя кърми децата си и денонощно отдава силите си да ги отглежда. С това тя ни показва как можем да усетим и разберем какво означава истинското щастие, учи ни, че истинското щастие е в безкористното, безусловно даване и че едва след такова пълно отдаване човек може да изпита истинското щастие.

- Силата на жената, както спомена в лекцията си, била в примера, който дава за придобиването на такова щастие… 

- Тя го дава по много начини – като вдъхновява, насърчава за добри помисли и действия, но добрият й пример е най-силната мотивация. Работи и за омекотяването на мъжкото его. Ведите казват, че мъжът има 6 пъти по-силно от нейното его.

Затова свещената й роля е да поддържа чистотата на морала и принципите, на мъдростта в живота ни. А те преминават през нея. Във Ведите се казва, че тя е първият гуру, защото учи децата как да уважават и признават правата и авторитета на другите, чрез което се запазва силата на обществото.

- Кои други фактори водят към така нужната ни днес промяна, към състоянието на повишено съзнание?

- Много е важно уважението, почитта между хората, като към равни, оценяването опита на по-възрастните и закрилата на по-малките и слабите хора. Тези основополагащи принципи осмислят живота ни, а неспазването им е довело до днешния огромен егоизъм.

Ние сме родени да живеем най-вече за другите, по начина, по който всеки един наш орган живее за цялото ни тяло, а не изолирано. Затова е съвсем естествено да живеем така че всички живи същества да бъдат щастливи. Това е и основният принцип, залегнал във "Ведите".

- С нарушаването на тези изконни принципи са се появили и трудностите в живот ни, но пък тъкмо те ще ни върнат обратно в правилните пътища. Сигурно затова днешната криза не е толкова страшна…

- Не само че не е страшна, а дори полезна в известен смисъл, за да не залинее нашето развитие. Затова във “Ведите” се казва, че хората, родени в безпроблемни общества, са прокълнати. Че кризата е просто още едно стъпало към по-високо ниво на съзнание. Че тя е един много добър механизъм за усъвършенстване, който трябва да се използва разумно.

Интервюто взе: Лияна Фероли