Зрялата любов

  • Сподели:
Зрялата любов

Човек е съвкупност от парчета, от разпилени части, които зрялата любов обединява и го прави отново цял.

Зрялата любов не търси любимия, а намирайки го, започва процес на взаимно израстване. Затова тя носи в себе си подаръци - на израстването, на оглеждането в другия като в огледало.

Зрялата любов създава автентични взаимоотношения с любимия. Всичко е прозрачно - и мислите, и чувствата, и действията. И личната сила на всеки един расте и поотделно, и заедно. Задни цели просто не съществуват.

Зрялата любов издига, обогатява, защото любимият е учител, треньор по личностното ни развитие.

Зрялата любов води до самосъзнание.

Зрялата любов облекчава, омилостивява екзистенциалната самота.

Зрялата любов не е късмет, а е естествено случване на самодостатъчния индивид.

Зрялата любов е свобода. Влизането във връзката не е от нужда, а е от излишък.

Зрялата любов е цяр. Динамичният процес между двама души лекува, заздравява рани, слепва парчета.

Зрялата любов е дар. Божествен дар, път на душата. Тя е смисълът на живота.

"Незрялата любов казва "Обичам те, защото се нуждая от теб!", зрялата любов казва: "Нуждая се от теб, защото те обичам!" - Ерих Фром

Медитация 16: За чудеса.

Медитация НЛП 21: За щастие

Медитация 26: За самочувствие

Медитация 18: За вътрешни ресурси.

Медитация за мисията на моята душа.