Десет редки природни явления

  • Сподели:
Десет редки природни явления

Голяма част от това, което виждаме в природата, приемаме просто за даденост. Често се възхищаваме на красиви и пленителни изгреви и залези, наблюдаваме облаците, които са придобили странна форма...

Но има изключително красиви природни явления, които вероятно няма да видим никога в живота си. Те се случват по цялото земно кълбо и хората, успели да им се насладят са истински късметлии. Съществуват и доста опасни такива, с които се надяваме да не ни се пресичат пътищата :)

1. Вулкан и мълния едновременно – да, това може да се случи.

2. Леден сталактит, образувал се под замръзнала морска повърхност.

3. Остри ледени късове, образуващи се високо в планини с ниска влажност на въздуха и в ледници.

4. Опасна буря, съчетаваща торнадо и суперклетка.

5. Огнена дъга - представлява ореол от пречупена светлина и въпреки името няма нищо общо с огън и дъга.

6. Сънчеви кучета - блясък в резултат на пречупване на светлината.

7. Водно торнадо, често срещано във Флорида.

8. Снежни понички. Подобна рядка форма се образува по време на сериозна снежна буря.

9. Базалтови пластове. Възникват в резултат на охлаждане на лава, преминаваща перпендикулярно на основния поток.

10. Леденините цветя са кристали от лед, образуващи върху спокойната океанска повърхност. Това се случва, когато много сух и студен въздух срещен по-топлата морска вода.