Макрофотография: насекомите отблизо

  • Сподели:
Макрофотография: насекомите отблизо

Румънецът Вирвояну Лауренту (Virvoreanu Laurentiu) ни показва насекомите отблизо в серия от впечатляващи макрофотографии.

Макрофотография

Да се занимаваш с макрофотография не е лесно. Изисква се усет към детайла, голямо търпение, хирургическа прецизност.

В техническата литература е прието под макроснимка да се разбира фотос в мащаб 1:2 - изображението на обекта върху лентата е умалено не повече от два пъти.

Макрофотографията е направление в реалистичната фотография, отличаваща се с избора на сюжети с относително малки размери - портрети, пейзажи, натюрморти, анималистика...

Насекоми

Насекомите са клас безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги. Ентомолозите различават около един милион вида насекоми. Само си представете - на човек се падат по около 300 милиона представители на това животинско семейство.

Насекомите са първата голяма група животни, излезли на сушата преди повече от 140 милиона години. Днес те заемат всяка екологична ниша.

Насекомите имат няколко общи черти. Най-важната от тях е хитиновата обвивка. Тя служи като външен скелет на тялото и предпазва животното от вредни външни въздействия.

Тялото на всички насекоми се състои от глава, гърди и коремче. На главата имат един чифт антени и един чифт фасетни очи. Погледнете само тези очи! В повечето фантастични филми така изобразяват извънземните същества, нали?

Притежават също 3 чифта устни, по-често два чифта крилца и три двойки крака.

Да разгледаме! 

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu

Макрофотография: насекомите отблизо

Снимка: pixabay.com / Virvoreanu-Laurentiu