Тоталитарна държава vs Консуматорско общество

  • Сподели:
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество

Хрумвало ли ви е да направите логическа връзка между тоталитарната държава и консуматорското общество? Паралелите може да бъдат забавни, но и стряскащо точни.

Следващите шест илюстрации - комикси ни показват приликите между държава, в която властва терора и консуматорското общество, което се прекланя пред  трупането на материални блага.

Да видим!

Снимки: weknowmemes.com

Тоталитарна държава vs Консуматорско общество
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество
Тоталитарна държава vs Консуматорско общество