Джорджо Армани и УНИЦЕФ продължават своето благородно партньорство - Acqua for Life

  • Сподели:
Джорджо Армани и УНИЦЕФ продължават своето благородно партньорство - Acqua for Life

Милиони хора по света нямат достъп до чиста питейна вода, а близо 4000 деца умират всеки ден от заболявания, свързани с липсата на вода.

Именно поради тази причина Джорджо Армани и УНИЦЕФ продължават своята съвместна национална инициатива за подпомагане на достъпа на децата по света до безопасна, чиста вода, чрез кампанията си Acqua for Life. Acqua for Life е разработена в опит да се повиши осведомеността по света за подобряване на достъпа до питейна вода и санитарни съоръжения в училищата и общностите.

Отличеният с награди проект на УНИЦЕФ Tap Project, поддържан от Джорджо Армани от 2010 г., предлага на участниците в Съединените щати възможността да помогнат за осигуряване на децата по света до чиста вода. Само с един долар УНИЦЕФ може да осигури питейна вода на дете за 40 дни. Чрез многобройни дейности за набиране на средства и доброволци, проектът на УНИЦЕФ Tap ангажира знаменитости, ресторанти, доброволци и корпоративни поддръжници, за да помогне за предоставянето на този жизненоважен ресурс на децата в развиващите се страни. Концепцията е ясна: ''Когато вземете вода, върнете обратно вода''. 

"Водата е може би елементът, до който се чувствам най-близо. За мен водата представлява живот и регенерация, но също така и спокойствие. Достъпът до чиста вода несъмнено е едно от най-големите предизвикателства в 21-ви век.", казва Армани.

Acqua for Life е създадена през 2010 г. от една колкото проста, толкова и фундаментална философия: че водата е един от най-важните елементи за живот и без нея не можем да живеем пълноценно. Въпреки всичко за 1 от 9 души в световен мащаб чистата вода е труднодостъпна. Инициативата Acqua for Life се фокусира върху осигуряването на универсален достъп до питейна вода в региони с недостиг на такава. Сред основните компоненти, заложени в инициативата са:

• Цялостен подход, ангажиран с решаването на въпросите за чиста вода, хигиена и канализация в най-нуждаещите се общности.

• Дейности, които включват инсталиране на водопроводи, тоалетни и събиране на дъждовна вода, филтриране на мръсната вода и системи за пречистването ѝ.

• Дейности в най-нуждаещите се райони в партньорство с Unicef USA, Green Cross International и от 2018 г. WaterAid

• Устойчив подход към структурирането на проекти, включително обучение на общността за това как да се поддържат проектите и поведението на WASH (вода, хигиена и канализация), за да даде възможност на местните общности и да поддържа проектите Acqua for Life в дългосрочен план.

Достъпът до чиста вода има положително социално-икономическо въздействие върху здравето и поминъка на общностите. Чрез своите проекти, мисията на Acqua for Life е да играе съществена роля в подпомагането на хората да си възвърнат правото на питейна вода и канализация. По този начин хората имат вода за пиене и приготвяне на храната си всеки ден, могат да поливат и поддържат реколтата си, както и да се грижат за нуждите на добитъка си. Децата могат да посещават училище по-редовно. Жените имат повече време да се съсредоточат върху децата си, да посветят време на тяхната грамотност и да бъдат продуктивни за общността си, вместо да се налага да носят вода. 

За поредна година Acqua for Life продължава своята глобална програма за развитие. От 2010 г. Acqua for Life инвестира над 5,5 милиона евро в проекти по целия свят. Към днешна дата това е донесло 880 милиона литра вода на 130 000 души в 146 общности на три континента. За да достигне до още повече бенефициенти, от 2018 г. Acqua for Life си партнира и с WaterAid, базирана в Обединеното кралство неправителствена организация, както и с партньори като фондациите Unicef USA и Green Cross International, з ада се борят с общи усилия в глобалната водна криза.

''Въпросът за околната среда засяга пряко всички. Той трябва да бъде разгледан по конкретен начин и не можем да го пренебрегваме, защто бъдещето на следващите поколения зависи от нашия избор.", споделя Джорджо Армани.

Достъпът до чиста вода продължава да бъде нарастваща глобална грижа. Два милиарда души – един на всеки четири – нямат достъп до питейна вода, а двама от всеки пет души (3,6 милиарда) нямат нормални санитарни условия.