Не наказвайте децата си, ако искате да израснат устойчиви личности

  • Сподели:
Не наказвайте децата си, ако искате да израснат устойчиви личности

Според детския психолог Мона Делахук възпитанието трябва да бъде нежно. Особено защото нейната книга "Мозъчно-телесно родителство: Как да спрем да управляваме поведението си и да започнем да отглеждаме радостни и устойчиви деца", често се причислява към една и съща категория с литературата за нежно възпитание. 

"Думата "щадящо" е провокираща", казва тя. "Ето защо не я използвам. Хората си мислят, че това означава никога да не казваш "не", но това не е така." 

В книгата си Делахук, се занимава с един по-"гранулиран" метод за възпитание на деца, наречен "отзивчиво родителство". 

"Новата парадигма е изграждането на устойчивост в човешките същества. Изследванията в областта на неврологията на отношенията са категорични, че това, което подхранва тази устойчивост, е отзивчивото родителство."

По какво отзивчивото родителство се различава от нежното родителство? 
"Щадящото родителство не е добре дефинирано", казва Делахук. "То не е дефинирано в изследванията. Това е много общ термин." 
Тя казва, че всичко, което означава нежно възпитание, е възпитание, което е по-малко авторитетно от това, което повечето хора свързват с "традиционното възпитание". 

"Отзивчивото родителство е да посрещнем детето там, където то се намира, и да го успокоим, когато нервната му система е в затруднено положение", казва тя. 

Как работи отзивчивото родителство? 
Книгата на Делахук оспорва предположението, че децата се държат агресивно заради негативно внимание, за да получат нещо, което искат, или без каквато и да е причина. Това предположение, казва тя, "води до последствия", когато практикувате традиционно родителство. 

"Моят подход поставя под въпрос това и казва, че всъщност децата се държат добре, когато могат, а когато не могат, има причина. Ние вярваме, че децата искат да угодят на родителите си." 

Детето, което изпада в смут в магазина, защото не му купуват желаното нещо, няма за цел да бъде неблагодарно или трудно. То просто не е развило емоционалните инструменти, за да се справи с това, че е разочаровано. 

"Те все още не са изградили веригата за саморегулация", казва тя. "Способността да приемат разочарованието и непредсказуемостта и да се самоуспокояват е много дълъг процес на развитие, който повечето деца не придобиват, докато не пораснат." 

А традиционното възпитание не взема предвид това. 

"Традиционното възпитание е агностично по отношение на социално-емоционалното развитие", казва тя. 
Но това, което Делахук нарича "реакция на тялото", всъщност е съвсем нормално за едно малко дете или малко дете. В крайна сметка, например, детето няма да получи желаната играчка или шоколад. При традиционното възпитание обаче на тях им се крещи или им се налага наказание, без да се признават чувствата им. 

"Не само им се сърдите, но и ги обвинявате, че са груби, или приписвате негативен мотив на един съвсем нормален процес - детето вижда нещо в магазина и иска да го вземе", казва тя. При отзивчивото родителство признавате чувствата им и потвърждавате това разочарование. 

"Трябва да научите детето да се регулира", казва тя. "Саморегулацията се изгражда чрез отношения на сигурност и доверие." 

Науката подкрепя ли този метод? 
Подхождането към пристъпа на гняв на детето ви със съпричастност вместо с осъждане може да повлияе положително на химията на мозъка му. 

"Когато разочарованието е засвидетелствано със съчувствие и вие сте емоционално успокояващи, реакцията на мозъка и тялото на детето на стрес намалява", казва Делахук.  "Грижовното присъствие на възрастен променя начина, по който тялото и мозъкът на детето реагират на стреса. То намалява хормоните на стреса."

Как това помага за развитието на устойчиво дете? 
Когато позволите на детето да разбере как да се справи с неприятните емоции само, увеличавате способността му да бъде гъвкаво. Ако не му позволите да се бори, когато му е трудно, то "няма да развие устойчивост. Ако никога не се огъвате, няма да се научите да бъдете гъвкави", казва Делахук. 

"Нуждаете се от способността да се огъвате при промени и неочаквани ситуации, които могат да бъдат всякакви - от това да разберете, че трябва да напуснете парка, до това да откриете, че не сте получили любимия си учител в училище или да получите чаша с грешен цвят, от този, който искате. Всеки момент от деня е възможност да бъдете гъвкави."

Делахук е станала свидетел на "по-добри взаимоотношения и по-високо ниво на благополучие на младите хора, които са възпитавани по този начин.

"Съществува прекрасен аспект на предотвратяването на бъдещи предизвикателства, свързани с психичното здраве, чрез този вид отзивчиво родителство."