''ЛайтХаус'': вълнуващо място за едно щастливо детство

  • Сподели:
''ЛайтХаус'': вълнуващо място за едно щастливо детство

LightHouse Kindergarten (ЛайтХаус Киндергардън) е иновативен образователен център за билингвално обучение в англоезична среда на деца от 3 до 6 години. Представлява съвременна алтернатива на традиционната детска градина и предлага качествено обучение съобразно най-добрите педагогически практики, характерни за интернационалното образование.

Така например, обучението по английски език се извършва по британска методика, програмата по математика е от Сингапур и САЩ, а спортните дейности се провеждат по програмна система от Швейцария.

Всички деца в ''ЛайтХаус'' се обучават в изцяло англоезична среда по метода ‘Total Language Immersion’ (пълна езикова имерсия) - най-ефективният способ за ранно обучение, при който чуждият език се усвоява като роден. В допълнение към англоезичната програма, децата в предучилищните групи на 5 и 6-годишна възраст се обучават и билингвално.

При тях основните педагогически ситуации се провеждат двуезично, с използване и на български език, така че децата изграждат основите на функционален билингвизъм и билитералност още в предучилищна възраст. 

При завършване на обучението си в ''ЛайтХаус'' децата получават училищна готовност и ограмотяване на двата езика. Така те могат да продължат обучението си в 1. клас в три направления – към англоезични интернационални училища, към традиционни български училища или към билингвални англо-български програми.

В ''ЛайтХаус'' се обучават както български ученици, така и деца от интернационалната общност в София.

''ЛайтХаус'' е разположена в просторна и модерно оборудвана сграда с множество игрови пространства и с 12 обособени занимателни зони – класни стаи на открито, детски театър, Лего-стена, STEM пространство, лекарски кабинет за игра, Hot Wheels-център, изследователски кораб, стая-планетариум, спортен салон, студио по музика и изкуство и много други.

В природата на децата е заложено да учат, докато играят – именно тази концепция е използвана в изграждането на учебните и занимателни пространства в ''ЛайтХаус'', а обучението се организира с използването на игрови, дейностен и холистичен подход. Играта е жизненоважен и естествен начин децата да изследват, да осмислят света около себе си и да развиват важни умения и способности.

Играта позволява на децата да се занимават с решаване на проблеми, критично мислене и вземане на решения. Независимо дали строят с блокчета, решават пъзели или се занимават с въображаема игра, децата постоянно използват ума си, за да разбират концепции, да разработват стратегии и да правят връзки. Игрите дават възможност на децата да взаимодействат с другите, да развиват социални умения и да управляват емоциите си.

Чрез съвместна игра, споделяне, редуване и договаряне децата усвояват важни социални умения като съпричастност, общуване и работа в екип. Ролевите игри, преструването и участието във въображаемата игра позволяват на децата да упражняват и разширяват речника си, да развиват умения за разказване на истории и да подобряват комуникативните си способности.

В учебната програма е отделено особено внимание на STEM обучението и провеждат практични занятия в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката.

Този тип занимания развиват техническото мислене, изграждането на логика, формирането на аналитични умения и запознават децата с концепцията за причинно-следствените връзки между отделните явления.

STEM зоната е едно от най-богатите и любими обучителни пространства в ''ЛайтХаус'' и е оборудвана с микроскопи, детска пилотска кабина на самолет, изследователски кораб и аквариум с живи рибки, стая-планетариум за изследване на Космоса и игра със светлината, конструктури, математически игри и много други.

Спортните дейности и изграждането на здравословни навици за активен начин на живот са друг основен приоритет в "ЛайтХаус''. Детската градина разполага с физкултурен салон и външна градина с пространства за спорт, градинарство, свободна игра. По този начин се помага на децата да разберат връзката между здравословните навици и цялостното им благосъстояние. В наши дни е от съществено значение децата да бъдат в добра физическа форма. Спортът допринася за психичното благополучие на децата, като насърчава положителните емоции, намалява стреса и подобрява цялостното психично здраве.

Спортуването дава възможност на децата да общуват с връстници, да създават приятелства и да развиват социалните си умения. По-специално отборните спортове учат децата на важността на работата в екип, сътрудничеството, комуникацията и лидерството. Освен това им помагат да се научат как да се справят с успеха и неуспеха, да разрешават конфликти и да развиват спортсменство. Не на последно място, спортните дейности могат да повишат самоувереността и самочувствието на децата. Когато подобряват уменията си, изправяйки се пред предизвикателства и постигайки лични цели, те развиват чувство на удовлетворение и вяра в способностите си.

В годишния календар са заложени допълнителни спортни дейности и ски училище, а месец юли е посветен на излети в планината, плуване и тематични екскурзии извън София.

Основатели и управители на ''ЛайтХаус'' са Милко Цонов и д-р Мария Цонова – и двамата с дългогодишен опит в англоезичното интернационално образование.

Милко Цонов е опитен педагог и е преподавал в едно от водещите интернационални училища в София за повече от 20 години, като последователно е работил там като учител, член на академичното ръководство и директор на детската градина.

Двамата с д-р Мария Цонова са бивши колеги в същото училище, като тя е работила там за повече от 10 години като консултант, преподавател, Директор „Прием“ и член на Борда на директорите.

Главен учител в ''ЛайтХаус'' е г-жа Тина Райт-Ивановска – носител на езика, опитен американски педагог и бивш директор на интернанционална детска градина. 

Сградата на ''ЛайтХаус'' е разположена в красив и зелен район, заобиколена от високи борови дървета и брези. Същевременно с това, детската градина е ситуирана на отлично комуникативно място, във вилната зона на Американския колеж в София, с бърза връзка до главни пътни артерии – това я прави лесно достъпна и добре свързана с различни части на града.

Местоположението е изключително удобно и се намира в непосредствена близост до ключови бизнес центрове и жилищни райони в столицата, само на 5 минути от Бизнес Парк София. Така родителите могат да се възползват от удобството да оставят и взимат децата си на път за работа или към вкъщи.

Учебната година в ''ЛайтХаус'' е с продължителност от 15 септември до 31 юли, а работното време е от 8:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. Детската градина приема деца целогодишно, до изчерпване на свободните места в четирите възрастови групи К3, К4, К5 и К6. Съответно, за 2023/24 учебна година се записват децата от набори 2020, 2019, 2018 и 2017.

Тук може да разгледате сайта на ''ЛайтХаус''.

А в краткото видео по-долу основателят и директор на ''ЛайтХаус'', Милко Цонов, увлекателно ни развежда из градината, разказвайки всичко, което като родители ни вълнува за децата ни.