Първи юни - Международен ден на детето

  • Сподели:
Първи юни - Международен ден на детето

Международният ден на детето е официален празник, който се отбелязва в някои страни на 1 юни.

Произходът на този празник датира от 1925 г., когато представители от различни страни се срещнали в Женева, Швейцария, за да свикат първата ''Световна конференция за благополучие на децата''.

След конференцията някои правителства по света определили ден за Ден на детето, за да подчертаят проблемите на децата. Нямало препоръчана конкретна дата, така че страните използвали всяка дата, която е най-подходяща за тяхната култура.

Датата 1 юни се използва от много бивши съветски страни като ''Международният ден за защита на децата'' е създаден на 1 юни 1950 г. след конгреса на Международната демократична федерация на жените в Москва.

Със създаването на Световния ден на детето държавите-членки на ООН признаха на децата, независимо от раса, цвят, пол, религия и национален или социален произход, правото на привързаност, любов, разбирателство, подходяща храна, медицински грижи, безплатно образование, защита срещу всички форми на експлоатация и израстване в климат на всеобщ мир и братство.

Много страни са установили Ден на детето, но това обикновено не се отбелязва като официален празник. Например, някои страни отбелязват Деня на детето на 20 ноември като всеобщ ден на детето.

Денят е създаден от ООН през 1954 г. и има за цел да популяризира благосъстоянието на децата по света.