Как психологическите ограничения ни отклоняват от пълното щастие

  • Сподели:
Как психологическите ограничения ни отклоняват от пълното щастие

Спомнете си колко простичко се развиваха събитията във вашето детство - без излишни противоречия, главоблъсканици, проблеми и психологически ограничения, които да ви отклоняват от породената забавна игра, която ви е подготвил животът. Но за огромна жалост, повечето хора започват съзнателно или не да се вкопчват в тези бариери и да ги създават с цел да се защитят от реалността, вместо да се впуснат и да я приемат, такава каквато е, след което да продължат много по-силни и мъдри към бъдещето си.

Често пъти тези бариери биват под формата на мисли, които ни отдалечават от нещата, за които мечтаем, като например желаем силно да плаваме с кораб, но за жалост сами поставяме някаква граница на тази наша мечта, под формата на страх, като например от това да не потънем или пък нещо да не се обърка. Мисловните ограничения са толкова вредни за нас, че ние самите не осъзнаваме как влияят директно върху събитията в живота ни и ни отклоняват от свещените ни цели. Може би е време да преминем през тези граници и да демонстрираме пред себе си своята вътрешна сила, защото само така ще можем да се доберем до пълното щастие, тогава, когато сме се впуснали в бурята, а не сме стояли беззащитни отстрани, чакащи отново някакво чудо. 

В повечето случаи психологическите ни ограничения действат като опиат, който постоянно ни напомня, че няма да се справим с дадена задача или пък няма да преодолеем последвалата житейска трудност и всичко това е заложено подсъзнателно от самите нас в тези моменти, в които сме се чувствали самотни и безсилни. Но знаете ли, винаги има време да изгорите тези бариери пред себе си и да се впуснете в живота, защото той е много по-красив от страната на активните участници, а не на наблюдателите, които губят цялата емоция от всяко едно преживяване, независимо какъв заряд носи към нас. За да бъдете по-сигурни в себе си и в това, че няма да направите погрешен избор, просто се доверявайте по-често на вътрешния ви глас - тази силна интуиция, която много често повечето от нас предпочитат да игнорират, вместо да се удрят през главата в тези мисловни ограничения, които не ви позволяват да видите какво има отпред и колко по-интересен би могъл да бъде животът ви.

Всяко наше мисловно ограничение има способността да контролира действията ни, като в първия случай ни кара да отстъпим и да не се впускаме в определените стъпки, а във втория ни застопорява на едно място, сякаш сме вледенени от страховете си. Отворете очите си за новите възможности, пред които ще застанете и се постараете да изчистите тези свои вътрешни страхове, които създават мисловните ограничения и ви пречат сами да избирате пътя в живота си.