7 разлики между шефа и лидера

  • Сподели:
7 разлики между шефа и лидера

Шефът прави всичко сам, лидерът - делегира правомощия. Шефът се фокусира върху процеса, лидерът - върху хората. Шефът всява страх в подчинените си, лидерът - уважение...

Ето още 7 съществени разлики между шефа и лидера:

7 разлики между шефа и лидера