Бъдете честни към себе си

  • Сподели:
Бъдете честни към себе си

Бъдете честни към себе си.

Когато другите говорят лошо за вас, ако казаното не е вярно и представлява просто злобна и невежа клюка, не се съжалявайте, а просто махнете с ръка и подминете.

Ако в думите им има нещо вярно, замислете се, поправете го и се опитайте да се усъвършенстваше, а след това се отърсете от всяко чувство на съжаление.

Да се научим да оставяме нещата зад гърба си, е една от най-добрите практики, с които можем да развием търпение, а оттам и състрадание, и мъдрост.

Гялванг Друкпа