Бизнес принципите на евреите

  • Сподели:
Бизнес принципите на евреите

Eдинадесет златни принципи на еврейския подход към бизнеса, които трябва да култивират всички професионалисти, предприемачи, професионалисти...

1. Не следва да казвате всичко, което мислите.

2. Понякога трябва да се даде повече, отколкото достатъчно, ако наистина човек иска да даде достатъчно.

3. Работодателят трябва да знае как живеят работниците му.

4. Ако някой иска да ви убие, убийте го пръв.

5. Научете се да казвате "Имам нужда", без да слушате своята гордост.

6. Нека думата ви, а не клетва, ви задължава.

7. Никога не обиждайте друг човек.

8. Планирайте живота си.

9. Награждавайте се за добре свършена работа.

10. Поръчвайте работа на другите.

11. Търсете баланс в живота.

Източник: bg.checkonline4you.com / Снимка: hwalls.com