Болката ти вземам - Крикор Азарян

  • Сподели:
Болката ти вземам - Крикор Азарян

В арменския език има думи със стойностно значение, които представляват странно съчетание - дзънцезав, медзацав, сирахарвецав, амуснацав. На български те означават "родих се", "израснах", "влюбих се", "омъжих се".
Всички имат едно и също окончание "-цав", което значи болка. Значи казваме: родих се с болка, израснах с болка, влюбих се с болка, омъжих се с болка. Единствената дума, която няма "цав", е умрях - мерав. Там болка няма.

На арменски, когато искаш да кажеш, че много обичаш някого, казваш: "Цават арнем!", което означава "Болката ти вземам".

Автор: Крикор Азарян