Честността е почерк на силните хора

  • Сподели:
Честността е почерк на силните хора

''Лъжите само укрепват нашите дефекти. Те не учат на нищо, не помагат на нищо, не поправят нищо и не лекуват нищо. Нито развиват характера ви, ума ви, сърцето или душата ви.'' – Хосе Н. Харис

Независимо дали ще говорим за любовни връзки или приятелства, честността е качество, което никога не трябва да пренебрегваме, ако искаме да поддържаме здрави отношения с хората, които ни заобикалят. Честността е качество на силните хора, а лъжата е лош почерк на слабите.

Изисква се голям кураж и сила да бъдеш искрен с хората около теб, защото за лъжата обикновено не се изисква нищо друго, освен добра памет. Има моменти, когато истински се страхуваме да бъдем напълно откровени с хората на които държим и именно тогава лъжата се промъква в нашия свят и ни кара да променим възгледите си за живота.

Да повярваме, че e така лесно да се разминем с напрежението, което е съпроводено от самата истина. Да, истината сама по себе си може да доведе и до неприятни усещания, както за нас, така и за другите хора, но не е ли по- добре да сме наясно със самата действителност, вместо да тънем в заблуждения, защото всичко по-различно от истината е просто прах в очите, който замъглява ясните ни представи за действителност.

 ''Предпочитам да бъда наранен от истината, отколкото да се чувствам утешен с лъжа.'' – Халед Хюсейни

Всички хора държат да чуват истината, независимо от нейната тежест и мощ, но голям процент от тези хора, не успяват да бъдат искрени в своите послания към другите, винаги остават нещо прикрито.

Лъжата пък от своя страна, може да ни донесе мимолетно удоволствие или да ни спести избухващ скандал, но това е временно удоволствие, което само по себе се изпарява във времето и тогава на повърхността проблясва самата истина.

''Лъжите, могат да направят суровите истини по-малко болезнени, но болката е от съществено значение за растежа.'' – Морган Родас

Вселенски закон е, че няма неразкрита истина, както и лъжа, която да не е разконспирирана във времето.

Честността сама по себе си носи огромен смисъл, душевна хармония и докато хората се стремят да я заобикалят, вместо да я използват по предназначение, винаги ще има такива, които да страдат.

Още един вселенски закон е, че когато направиш лошо, то ще се върне към теб стократно, така е и с лъжите - днес лъжеш ти, а утре ти си излъган, като игра на руска рулетка. Но, не би ли било по-просто, ако успявахме да съхраним своята душевна красота, ако можехме да останем чисти от тежестта и мръсотията, която носи всяка една лъжа, колкото и малка да е тя.

Разберете, че в лъжата няма смисъл никакъв, но в истината се ражда смисълът на нашето съществуване, на нашата душевност и вътрешен мир. Живейте обгърнати в чистота и хармония, не затормозявайте душите си с тежестта, която носи всяка една малка лъжа, защото е по-добре да ви е леко и спокойно, отколкото да ви гонят излишни самообвинения и зли демони, породени от лъжата ви.

Животът е изключително кратък, а честността е начин да покажем на останалите хора, че сме силни и верни на себе си и на собствените си убеждения, за вярата в доброто и истинското.

''След като сложите корона на лъжец на главата си, можете да я премахнете, но винаги ще има петно.'' – Тери Гудкайнд