Да превъзмогнем унинието

  • Сподели:
Да превъзмогнем унинието

Често се случва, когато сърцето ни е изпълнено с тъга, да можем да прогоним такива помисли с излизане от килията и започване на невинен и спокоен разговор с някой опитен и добродетелен човек. След това, утвърдени и укрепени, можем с още по-голяма ревност да се върнем към нашите всекидневни борби.

По време на униние съществува само един сигурен изход и мирно решение - кротостта. Единствено по този път душата достига до Истината, която решава всичко, действа благотворно и дава истинска свобода.

В противен случай в душата се развива тъмнина и безпокойство. Умът ще прави погрешни предположения, което е пагубно, тъй като грешният ум представя всичко в грешна светлина. В този случай всички житейски ситуации ще изглеждат горчиви и безнадеждни.

Най-бързият начин да прогоним унинието - не дръж и не трупай в сърцето си гняв против ближния.

Трябва да сме строги със себе си и благи към другите. Не е възможно да вървим по пътя на духовния живот, а да не различаваме изкушенията. По време на скръб и отчаяние трябва да имаме търпение и храбро сърце, защото когато изчезне всяка надежда, че всичко ще бъде добре, тогава идва небесната помощ.

Молитвата е лекарство срещу тъгата и унинието. Унинието е най-тежката от всички страсти. Защото само унинието, поробвайки всички душевни сили, внезапно, при една единствена въздишка, привежда в действие почти всички страсти.

Отчаянието е най-големият враг на човека в земния път. Когато душата в човека умира, за какво му е целият свят?

Когато душата охладнява, е горчиво и опасно състояние, което може да бъде използвано като начин на ръководство, поучаване и изправяне, а също и като наказание. Причините за охладняване на душата могат да се търсят във вътрешните чувства и наклонности. Във високото мнение за себе си или с мисълта, че сме специални, че не сме като другите…

Основен принцип на духовен живот е да се противопоставяме на злото и да се принуждаваме да вършим добро.

"Не позволявай трудностите и неразбирателствата да те завладеят, а всеки ден живей с вяра в Бога, без да се грижиш за утрешните проблеми." - из "Победената тъга" (Фондация "Покров Богородичен")

Поръчайте тук:  КНИГА "Как да управляваме емоциите си", Светла Трифонова

Медитация 16: За чудеса.

Медитация 18: За вътрешни ресурси.

Още по темата на Курс НЛП