Дете играе с нарове на хълма

  • Сподели:
Дете играе с нарове на хълма

Дете играе с нарове на хълма.
Търкаля ги. Премята ги във шепи.
Ще мигна. Ти ще ме прегърнеш.
Градът е тъмен и градът е светъл.
Градът заспива и от хълма литват
светулки, търсещи косите ми.
Градът се преоблече за молитва.
Притихна в ниското.
Ще мигнеш. После няма да ни помнят,
но може би все пак ще сме на хълма.
Зрънца от нар детето рони.
Сега градът е тъмен.