„Еми и Ани” – кракът на вратата. За да започнем заедно да търсим решения

  • Сподели:
„Еми и Ани” – кракът на вратата. За да започнем заедно да търсим решения

Кратък филм на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за две момичета от уязвими общности с коренно различни истории беше представен на 11 март 2014 г. в резиденцията на посланика на Великобритания. Последвалата дискусия на тема „Визуалните изкуства като начин за превенция се фокусира около важните послания – превенция на отпадането от училище и ранните раждания, както и около начините, по които те успешно да достигнат до целевите общности.

Филмът „Еми и Ани” е създаден с активното участие на представители на ромските общности. Рисунките са на Асен Христов и са измислени и вдъхновени от децата и семействата, с които той е работил в Творческа работилница по прогрма на Семейно-консултативен център Шумен, част от проекта на УНИЦИЕФ „Семейство за всяко дете”. Гласовете са на Стефка и Фани от кв. „Надежда” в Сливен, музиката е в изпълнение на известния оркестър от същия квартал „Белите лебеди”. Изпълнителен продуцент е Венцислав Кирков от БАСП. Инициативата е подкрепена от Н. пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България, и от британските организации Comic Relief и The Tudor Trust.

Главната задача на творческия процес е била да повиши съпричастността и информираността на участващите в него млади хора. Готовият продукт ще бъде използван като отправна точка за генериране на дискусии както в уязвимите общности, така и сред широката общественост. Представянето на филма ще продължи в страната в рамките на различни образователни кампании и проекти на БАСП. Подобни творчески работилници по различни важни социални теми ще бъдат инициирани и в други области на страната с подкрепата на фондация ОАК.

„Еми и Ани” – кракът на вратата. За да започнем заедно да търсим решения
Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП: "Продукции като „Еми и Ани” носят много силни послания – не защото чудодейно откриват неоткрити досега неща, а защото са направени ОТ хората в общността и имат силен емоционален заряд и висока достоверност. От нас зависи да ги използваме оптимално. За мен филмчето „Еми и Ани” е кракът, който поставяме на вратата, за да не се затвори пред лицето ни, а да послужи за повод заедно да почнем разговор и да търсим отговори и решения".
„Еми и Ани” – кракът на вратата. За да започнем заедно да търсим решения
Н. пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания у нас, сподели: "Образованието е в основата на усилията да се развие дадена общност. Според данни от Световната банка 23% от новите постъпления на българската трудова борса са от хора от ромски произход, от тях само един от петима е завършил гимназия. Това означава, че огромен и нарастващ дял от работната сила в България не е в състояние да бъде конкурентноспособен в глобализиращия се свят. Изходът за страната може да е или внос на работна ръка, или пък да се развие пълния потенциал на ромското население".