Фридрих Ницше: Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове

  • Сподели:
Фридрих Ницше: Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове

Фридрих Ницше (1844 - 1900) е немски философ-идеалист, класически филолог и писател. Автор е на критически трудове по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил и проявявайки вкус към метафорите, иронията и афоризмите.

Основните му идеи включват тълкуванието му за трагедията като тържество на живота, вечния кръговрат, преобръщането на платонизма, също и критиките му, отправени към християнството и егалитаризма.

HighViewArt.com подбра 15 цитата на Ницше.

1. "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."

2. "Аз обичам този, който иска да твори, надмогвайки себе си, и така погива."

3. "Бъдете предпазливи с всички живописни хора! Животът ми е бил най-лек, когато е изисквал от мен най-трудни неща."

4. "Приятелят трябва да е специалист по досещане и запазване на спокойствие."

5. "Където и да ходя, винаги съм следван от едно куче, наречено Его."

6. "Аз обичам този, който иска да твори, надмогвайки себе си, и така погива."

7. "Веднъж завинаги искам да не знам много — Мъдростта слага граници и на познанието."

8. "Да станеш сериозен мъж: това означава да откриеш отново сериозността, която като дете си влагал в играта."

9. "Ако мълчиш достатъчно дълго, ще се отучиш да бърбориш и ще се научиш да говориш."

10. "Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен."

11. "Да разбираш всичко, значи да презираш всичко."

12. "Да страдаш от самота, не е естествен протест - лично аз много често съм бил сполетяван от множеството, от липсата на самота…"

13. "Кой може да направи нещо велико, ако не чувства сила и воля да причини голяма болка?"

14. "Любовта към едно нещо е варварство: защото тя е за сметка на всичко останало. Дори и любовта към Бога."

15. "Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове."