Истината се отъждествява с интимността

  • Сподели:
Истината се отъждествява с интимността

Страхуваме се да признаем своя интелект, сила, въображение, любовта и духовността си...

Ако обърнете внимание на истината, вие се откривате за нещо истинско във вас и в останалите хора.

В определен смисъл истината се отъждествява с интимността, защото ако вие разкриете своята истина, а човекът срещу вас - своята, тогава се срещат вътрешните светове.

В противен случай биха се срещнали маските, покриващи лицата ни. А как може да има близост между маски.

Автори: Кабир Джафи, Ритама Дейвидсън