Как да станем мъдри?

  • Сподели:
Как да станем мъдри?

Веднъж търсещите истината се качили на една висока планина при един мъдрец и го попитали:

– Как да станем мъдри?

Мъдрецът се намирал в медитация. След известно време излязъл от медитацията и казал:

– За да станете мъдри, трябва да направите правилния избор.

– А как да разберем кой избор е правилен?

– Изхождайки от опита…

– А как да придобием опит?

– Правейки неправилни избори…

Източник: espirited.com