Как градим цивилизация

  • Сподели:
Как градим цивилизация

Представяме ви превод на поемата "Ации" от Шел Силвърстийн (1930-1999), който е един от най-популярните и награждавани детски автори в Съединените щати. Преди да започне да пише, Силвърстийн нашумява като карикатурист. Книгите му са преведени на повече от 30 езика.

***

Ации

Шел Силвърстийн
Превод: д-р Александър Христов

Ако се срещнем и кажа "здравей",
Това е демонстрация.
Ако ме питаш дали съм добре,
Това е информация.
Ако за кратко мисли обменим,
Това е аспирация.
Ако разбирателство установим,
Това – комуникация.
Ако беснеем, вилнеем, крещим,
Това е конфронтация.
Ако после смирено се извиним,
Това е трансформация.
Ако работата вкъщи си поделим,
Това е адаптация.
А всички тези "ации" накуп
Градят цивилизация.

(И ако кажа, че е чуден този стих, дали това не е сензация?)

***

Ations

Shel Silverstein

If we meet and I say, "Hi,"
That's a salutation.
If you ask me how I feel,
That's consideration.
If we stop and talk awhile,
That's a conversation.
If we understand each other,
That's communication.
If we argue, scream and fight,
That's an altercation.
If later we apologize,
That's reconciliation.
If we help each other home,
That's cooperation.
And all these ations added up
Make civilization.
(And if I say this is a wonderful poem,
Is that exaggeration?)