Какво е бъдещето на парите?

  • Сподели:
Какво е бъдещето на парите?

В бъдеще парите няма да имат такава голяма роля в живота на хората, каквато те имат в този момент, защото способностите на хората ще се развиват и постепенно всеки човек ще отключва все повече своя потенциал.

Разгръщайки своята палитра от умения, хората постепенно ще откриват нови начини за запазване баланса между взел и дал. Все по-лесно ще им е да си набавят всичко, от което имат нужда в живота с помощта именно на своята енергия, но за да се случи всичко това, е нужно първо хората да се научат да боравят с енергията, не само с финансовата енергия, а с целия океан от енергия, в който всички ние сме потопени и живеем.

Но докато се случи всичко това, което е част от еволюционния процес, тук и сега, ние сме потопени в условия на живот, където финансовата енергия оказва значима роля в нашия живот.

Изправени сме пред избор, дали да чакаме период, в който парите няма да оказват такова голямо значение в живота ни или да съберем смелост и да се научим да боравим с финансовия поток така, че да го привличаме в изобилие към нас.

Замислете се какъв процент от трудностите, с които се сблъскват хората в своето ежедневие са породени именно от липсата на пари. Преодоляването на всички тези трудности коства много енергия, която би могла да бъде използвана по-целесъобразно, подпомагайки духовното и материално развитие на човека.

Трудно е да се развиваме пълноценно в духовно направление, когато ни липсва материална стабилност, която да ни подпомага здраво стъпили на твърда земя с лекота напред по пътя да продължим в своето израстване.

Да се развиваш духовно, без материална стабилност, е все едно да вървиш в пясъчна дюна. С всяка стъпка рискувате да затънете, което би ви коствало време и енергия, за да продължите напред по пътя да вървите.

Ако можехме да се развиваме на енергийно ниво без помощта на материалното, тогава би се обезсмислил живота на Земята. Душите нямаха да имат нужда да се раждат в материална обвивка - щяха да се учат изцяло само в духовния свят. Духовното и материалното вървят ръка за ръка и който го разбира с лекота успехи в живота си постига.

Много често се случва на добрите хора да имат желание да помогнат, а да нямат нужните средства, за да го направят. Богатият човек е способен да помага много повече, отколкото бедният, защото той има в излишък, докато бедният човек търпи липси.

Да, хората са бедни и богати на различни неща, но истината е, че основните проблеми на хората в съвременния свят се коренят именно в недостига на пари.

На Земята има достатъчно много пари, които да покрият нуждите на всички хора, но големите корпорации по света задържат значителни суми пари в своите сметки и това задържане на финансов поток води до големи липси сред населението.

До голяма степен оказва влияние и контролираната политика на държавното управление, което цели по-лесно да се управлява и контролира народа. Един беден и гладен народ, който е в постоянна нужда е в състояние с лекота да се контролира, докато един народ, който разполага с всичко необходимо, той е независим и способен да отстоява себе си и своите виждания за живота.

Колкото по-добре се чувстват хората, толкова повече те биха се съпротивлявали на всички абсурди, с които се сблъскват. Често сте чували израза, че сме страна на абсурдите.

Ако хората не бяха изморени от борбата си да оцеляват, те биха се борели за по-добър живот без да допускат повече нередности да затрудняват живота им.

Често чуваме от хора с чисти сърца да казват: "Ако имах много пари, бих ги раздал на бедните, бих помогнал на болните, бих нахранил гладните, бих построил подслон на бездомните..." и това е точно така, но за да го направят е нужно преди това да се научат да привличат финансовата енергия към себе си.

Може би във вас възниква въпросът: Какво би се случило, ако знанието достигне до недобронамерени хора, които имат за цел придобиване на власт и надмощие над останалите. В основата на знанието се корени способността да използваме силата на любовта и благодарността.

Хората, които използват нечестни методи за свое облагодетелстване или така наречените недобронамерени хора не биха разбрали това знание. На тях им е много трудно да излъчат чиста безусловна любов и да бъдат истински благодарни. Това е знание, което е предназначено да служи на добронамерените хора, а тези с нечисти помисли не биха го разбрали, за да го използват в своите дела.

След като установихме, че финансовата енергия е способна както да помага, така и да вреди, също както са способни да го правят всички останали енергии, с които боравим. В зависимост от това, как ние използваме енергията в делата си, зависи и какъв ще е крайният резултат, знаейки всичко това - какво можем да променим, за да използваме в световен мащаб по-разумно финансовата енергия.

Нужна е промяна в нашите мисли, действия и отношение към финансовата енергия и не само към нея, а и към целия живот като цяло, защото парите са само една частица, елемент от пъзела наречен живот.

Ако продължим да позволяваме на алчността и желанието за власт да ръководят живота на Земята, тогава знайте, че обричаме живота на гибел.

Всичко зависи от нас самите, от това, какви са нашите мечти и какво правим за тяхното реализиране. Нужна е промяна, а за да променим света, преди това е нужно да променим самите себе си.

Откъс от книгата "Истината за парите" / Източник: shirinan.com / Снимка: youtube.com