Кратко ръководство за планиране на времето

  • Сподели:
Кратко ръководство за планиране на времето

Управлението на времето е процес на планиране и контрол на това колко време да отделите за конкретни дейности. Доброто планиране на времето позволява на индивида да завърши повече за по-кратък период от време, намалява стреса и води до успех в кариерата.

Предимства на планирането на времето

Способността да управлявате времето си ефективно е важна. Доброто управление на времето води до подобрена ефективност и производителност, по-малко стрес и повече успех в живота. Ето някои предимства от ефективното управление на времето:

 1. Облекчаване на стреса

Създаването и спазването на график на задачите намалява тревожността. Докато отметнете елементите в списъка си със задачи, можете да видите, че постигате осезаем напредък. Това ви помага да избягвате да се чувствате стресирани от притеснения дали постигате нещата.

 2. Повече време

Хората, които могат ефективно да управляват времето си, се радват да отделят повече внимание за хобита или други лични занимания.

 3. Повече възможности

Доброто управление на времето води до повече възможности и по-малко губене на време за тривиални дейности. Добрите умения за управление на времето са ключови качества, които работодателите търсят. Способността за приоритизиране и планиране на работата е изключително желана за всяка организация.

 4. Способност за реализиране на целите

Хората, които практикуват добро управление на времето, са в състояние да постигат по-добре цели и задачи и то за по-кратък период от време.Списък със съвети за ефективно управление на времето:

След като разгледахме ползите от управлението на времето, нека сега се спрем на някои начини за ефективно управление на времето:

Поставете си правилно цели

Поставете цели, които са постижими и измерими. 
 
Подредете разумно приоритетите

Дайте приоритет на задачите въз основа на важност и спешност. Например, разгледайте ежедневните си задачи и определете кои са:

• Важно и спешно: Изпълнете тези задачи веднага.

• Важно, но не спешно: Решете кога да изпълните тези задачи.

• Спешно, но не важно: Делегирайте тези задачи, ако е възможно.

• Не е спешно и не е важно: Оставете ги настрана, за да ги направите по-късно.

Задайте времево ограничение за изпълнение на задача

Задаването на времеви ограничения за изпълнение на задачите ви помага да бъдете по-фокусирани и ефективни. Полагането на малкото допълнително усилие, за да решите колко време трябва да отделите за всяка задача, също може да ви помогне да разпознаете потенциалните проблеми, преди да възникнат. По този начин можете да правите планове за справяне с тях.
Например, приемете, че трябва да напишете пет рецензии навреме за среща. Въпреки това осъзнавате, че ще можете да свършите само четири от тях през оставащото време до срещата. 

Правете почивка между задачите

Когато вършите много задачи без почивка, е по-трудно да останете фокусирани и мотивирани. Позволете си малко въздух между задачите, за да изчистите главата си и да се освежите. Помислете за кратка дрямка, кратка разходка или медитация.

Организирайте се

Използвайте календара си за по-дългосрочно управление на времето. Запишете крайните срокове за проекти или за задачи, които са част от завършването на цялостния проект. Помислете кои дни може да е най-добре да посветите на конкретни задачи. 

Премахнете несъществените задачи/дейности

Важно е да премахнете излишните дейности или задачи. Определете кое е важно и кое заслужава вашето време. Премахването на несъществени задачи/дейности освобождава повече от времето ви за прекарване на наистина важни неща.

Планирайте предварително

Уверете се, че започвате всеки ден с ясна представа какво трябва да направите – какво трябва да свършите ТОЗИ ДЕН. Помислете да си създадете навик в края на всеки работен ден да напишете своя списък със задачи за следващия работен ден. 


 
Последици от лошо управление на времето:

Лош работен процес

Неспособността да планирате напред и да се придържате към целите означава слаба ефективност. Например, ако има няколко важни задачи за изпълнение, ефективен план би бил да изпълнявате свързани задачи заедно или последователно. Въпреки това, ако не планирате предварително, може да се наложи да се лутате напред-назад или да се върнете назад, докато вършите работата си. Това води до намалена ефективност и по-ниска производителност.

Загубено време

Лошото управление на времето води до неговата загуба. Например, като говорите с приятели в социалните мрежи, докато изпълнявате задача, вие се разсейвате и губите време.

Загуба на контрол

Като не знаете каква е следващата задача, вие страдате от загуба на контрол над живота си. Това може да допринесе за по-високи нива на стрес и тревожност.

Лошо качество на работа

Лошото разпределение на времето обикновено влошава качеството на вашата работа. Например, необходимостта да бързате да изпълнявате задачи в последния момент обикновено компрометира качеството.

Лоша репутация

Ако клиентите или вашият работодател не могат да разчитат на вас да изпълнявате задачите си навреме, техните очаквания и възприятия за вас са неблагоприятно засегнати. Ако клиент не може да разчита на вас да свършите нещо навреме, той вероятно ще прехвърли бизнеса си другаде.