Крепостта Перистера - скритата перла на България

  • Сподели:
Крепостта Перистера - скритата перла на България

Крепостта Перистера е разположена на хълма Света Петка, намиращ се в северната част на град Пещера.

Името на крепостта произхожда от гръцки и означава "гълъб" или "гълъбово място".

Перистера представлява крепост с три пояса от стени и шест отбранителни кули, разположени на най-вътрешната крепостна стена.

Археолозите датират Перистера към IV век след Рождество Христово, като отбранителното съоръжение е съществувала поне до VII век включително.

Учените смятат, че на същото място вероятно е съществувало древно тракийско светилище.

Да разгледаме!

Снимки: Георги Цонев за HighViewArt.com

Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България
Крепостта Перистера - скритата перла на България