Най-добрият лекар е радостната мисъл

  • Сподели:
Най-добрият лекар е радостната мисъл

Най-великата сила е мисълта.

Каквото и когато да мислим, ние съграждаме от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили, да ни помагат или да ни вредят според характера на нашите мисли.

Затова първата крачка е да управляваме мислите си чрез своя разсъдък.

А втората крачка изисква от нас да развием у себе си навик за оптимистична мисъл.

Няма лекар, който да премахне болестите на тялото и душата така, като ги премахва радостната мисъл.

Бъдете весели, бодри и с ведри мисли, за да живеете в радост и щастие. 

Петър Димков