Не са за теб

  • Сподели:
Не са за теб

Не е за теб
погледът ми,
не е за теб мисълта ми.

Вече и надеждата не си ми.
Не са за теб усмивката ми, 
бързането и неспокойствието.

Притеснението и копнежът.
Не, не са за теб думите ми, 
истините и шегите.

Не са за теб новите дрехи,
плановете за утре.

Не, не са за теб усилията,
премълчаното, безсънните нощи.

Не са за теб душата ми, съзнанието,
бъдещето ми.

Бяха за теб вълненията,
тичането до дома ти посред нощ,
скритите погледи, целувки,
шансовете и сълзите.

Бяха за теб и дните и мечтите. 

Бяха. Сега не са за теб. За мен са!