Небесни рози или всичко е възкресение

  • Сподели:
Небесни рози или всичко е възкресение

Сиянието, буквата, лъчът - това е "Аз"-ът, преди още да е имал тяло.

После влязъл във форми най-разточителни - в пеперуда, която е без уста и черва, но събираща нектар и бродеща в цветята. Понякога и в тялото на муха-еднодневка.

И всичките много тела се сливат в посвещение, в съюз екстазен създават вечността.

Така, както при Елиът огънят с розата се слива, а при Рембо слънцето с морето се целува, за да се роди златното руно от вълни след първата брачна нощ на Язон и Медея.

И живее ненаситност във всички земни форми, и възкръсното тайнство-любов към святост.

И всичките форми възкръсват - земята чрез зърното, човекът чрез рожбата, пеперудата чрез гасеницата, слънцето със своите протуберанси, зимата с лятото и със ставащото от "гроба" зрънце.

Всяка градина, всички поля, всички души се вълнуват, пълнеят, растат, развълнувани нивя вдигат гърди за молитва.

Творението прославя своя Творец и цялата земна градина прораства в святост, в предислов към отвъдно, цветно изобилие.

С образа на огромна, росна тъмночервена роза.

- Небесни рози! Небесни рози! – казвали египтяните, преди да внесат и осветят мумията.

Без печал, страх и тревога, а с пир, радост и веселие.

Знаели са, че ако някъде има истински цветя, то те са зад "гроба".