Освободи своя мозък: от заучената безпомощност към заучената сила

  • Сподели:
Освободи своя мозък: от заучената безпомощност към заучената сила

В четири поредни материала ви представяме съветите на Идрис Аберкан, специалист по когнитивни невронауки, за освобождаване на мозъка и разгръщане на личния потенциал:

1. Практикувайте кристалнобистра субективност

2. Научете се да деинсталирате приложения

3. От заучената безпомощност преминете към заучената сила

Една от най-коварните, разрушителни и широко разпространени сред хората зловредни програми е заучената безпомощност.

"Не мога."

"Не го заслужавам."

"Не притежавам способности да го направя."

Веднъж Збигнев Бжежински много уместно каза за нашето време, че "днес е много по-лесно да убиеш един милион души, отколкото да ги управляваш".

Този принцип е добре известен на водачите на слонове, които го използват, когато дресират животното: възрастният слон е прекалено силен и не може лесно да бъде окован с верига.

Затова вместо веригата за тяло те прилагат верига за ума, която е далеч по-ефективна. Ето как се поставя тя: още когато слончето е съвсем малко, го привързват към огромна и твърде тежка за него верига.

Докато расте, то свиква с мисълта, че тя не може да бъде разкъсана. Когато стане зрял индивид и вече притежава нужната физическа мощ да се освободи, той си остава прикован в ума си и дори не прави опит да избяга.

Задайте си въп­роса: колко такива вериги са оковали вашия ум?

Когато за първи път се опитате да разкъсате една от тях, тя ще ви се съпротивлява с всички сили, за да ви докаже правото си на съществуване – защото е част от вашето его.

Ще ви припомня всеки провал, ще ви натяква: "Нали ти казах, че не го можеш" и "Нямаше смисъл изобщо да опитваш."

Упорствайте, не се отказвайте, вие сте много по-силна личност, отколкото са ви внушавали в училище.

Из "Освободи своя мозък" от Идрис Аберкан, издателство "Изток-Запад"