Петър Дънов: Обикновеният човек се учи от своите грешки, а мъдреците - от грешките на другите

  • Сподели:
Петър Дънов: Обикновеният човек се учи от своите грешки, а мъдреците - от грешките на другите

Каквото и да ви се каже за човека, не бързайте да се произнасяте и да критикувате. Има кой да възпитава човека. Ако сам не се възпита, Природата ще го възпита.

Всеки човек е поставен при условия да се огледа и възпита. Все ще се намери някой да ви даде един добър урок, от който да се поучите.

Не е лошо, че греши човек. Лошо е, когато не изправя грешките си и не се учи от тях.

Добрата страна на грешките се заключава в това, че чрез тях човек познава себе си, познава ближния си и се отнася снизходително към всеки, който греши.

Не е въпрос да се поощряват грешките, но не съдете грешния, падналия и слабия.

Човек понякога греши, без да иска. Той е попаднал на хлъзгава почва, където падането е неизбежно.

Обикновеният човек се учи от своите грешки, а мъдреците - от грешките на другите.

Петър Дънов, из "Методи за самовъзпитание" - лекция от Учителя, държана на 13 юни, 1930 г., София.