Петко Славейков: Ако ти е вярна кесията, верни са ти и приятелите

  • Сподели:
Петко Славейков: Ако ти е вярна кесията, верни са ти и приятелите

Петко Рачов Славейков (17.11.1827 - 1.07.1895) е български поет, публицист и политик. Той е сред водачите на Либералната партия след Освобождението, председател е на Народното събрание (1880) и министър в няколко кабинета. Баща е на няколко деца, сред които политиците Иван Славейков и Христо Славейков, публицистът Рачо Славейков и поетът Пенчо Славейков.

Представяме ви няколко мъдри цитата на Петко Славейков. 

1. "Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво отсечено в корена."

2. "Аз едно знам, едно признавам и изповядвам, че всичко, което са прави за народа без народа, не е праведно, не е законно."

3. "Ако ти е вярна кесията, верни са ти и приятелите."

4. "Народите са сами ковачи на своята чест, на своята бъдащност."

5. из "Не сме народ"

"Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
"Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас."

6. "Ситият не вярва на гладния. Ама гладният вярва ли на сития?"

7. "Лошо нещо е човек да се отмести от началата си, когато те са прави."

8. "Какъв грях е да накараш хората да се смеят? Не е грях, а добродетел, и то голяма добродетел го смятаме ний, ако с шегите си сполучим да разсмеем някого и да спечелим една душа за народа."

9. "Блазе на тия, които могат да покажат раните си за отечеството."

10. "Когато пишете, трябва да отбягвате предисловието и да се вглъбявате отведнъж в предмета, както добрият плувец в студената вода."

11. "Несговорна дружина - не могат си почина."

12. "Всяка книга, всякой вестник има душа, която има добър или лош дух!"

13. "Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си."