Притча за пътя към Бога

  • Сподели:
Притча за пътя към Бога

Един човек дошъл при стареца и казал:
- Аз искам да намеря път към Бога. Помогни ми!

Той внимателно погледнал към него и попитал:
- Кажи ми първо, ти обичал ли си някого?

Гостът отговорил:
- Аз не се интересувам от мирските работи, любовта и прочие. Аз искам да ида при Бога!

- Помисли още веднъж, моля, обичал ли си ти в своя живот жена, дете или поне някого?

- Нали вече ти казах, че аз не съм обикновен мирянин. Аз съм човек, желаещ да познае Бога. Всичко останало не ме интересува.

Очите на стареца се изпълнили с дълбока тъга и той отговорил:
- Тогава това е невъзможно. Отначало трябва да узнаеш, как е това в действителност, истински да обичаш някого. Това и ще бъде първото стъпало към Бога. Питаш ме за последното стъпало, а самият ти още не си стъпил на първото.

Из "Лекарство от греха", Фомин А.В.

Източник: Православен храм