Руми: Погледни в себе си

  • Сподели:
Руми: Погледни в себе си

Защо стоиш в затвор, когато вратата е толкова широко отворена?

Престани да действаш толкова на дребно.

Ти си Вселената във възторжено движение.

Не знаеш ли все още? Твоята светлива запалва световете.

Разкъсай маската. Лицето ти е великолепно.

Ти си огледало, отразяващо величествено лице.

Тази Вселена не е отвън теб.

Погледни в себе си.

Всичко, което искаш, ти вече си това.

Душата на душата на Вселената е Любов.

Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми