Само няколко думи от специален човек са достатъчни да преобърнат деня ти

  • Сподели:
Само няколко думи от специален човек са достатъчни да преобърнат деня ти

Колата се движеше по пътя в късния летен следобед. Отляво слънцето проблясваше между клоните на дърветата. Вдясно алените макове полюшкваха крехките си стъбла.

Той понамести черните си очила и пусна музика. Докато безгрижно тактуваше с пръсти по волана, по устните му пробягна закачлива усмивка. Изражението на лицето му се промени. Спомни си нещо...

Беше странно, че отдава такова значение на нещо мимолетно. Вълнуваше се прекалено, а това не беше типично за него. Нечии думи бяха оставили траен отпечатък в ума му: ’"Благодаря ти за сутрешната доза смях! И за всичко!". Чудеше се защо тази жена беше толкова внимателна и мила към него и винаги намираше точните думи.

Чувстваше се объркан и на моменти се смущаваше като ученик. Те бяха само приятели, но защо тогава потрепваше, когато се сетеше за нея? Без съмнение това беше увлечение - опасно, магнетично, сладко. Или нещо друго...

На светофара той си погледна телефона. Както очакваше имаше ново съобщение. Прочете го и направо щеше да полети! Само няколко думи от специален човек са достатъчни да преобърнат деня ти. Думи, които отхвърлят всички предразсъдъци и условности, страхове и съмнения. Думи, заради които можеш да рискуваш!