Щастие в брака според ЕГН-то

  • Сподели:
Щастие в брака според ЕГН-то

Най-благоприятна е разликата от четири години‚ независимо дали партньорът ви е по-млад или по-стар от вас. А разликата от шест години е най-опасната. С такъв партньор едва ли ще имате хармонична връзка.

Изобщо възрастовата разлика‚ кратна на три - тоест шест‚ девет‚ дванадесет и т.н. години‚ се смята за критична. В такива бракове съпрузите взаимно си създават доста неприятности. Това са и борба за водеща роля в семейството‚ и ревност, и взаимно неразбиране.

Затова пък са много хармонични семейните отношения между хора‚ при които разликата във възрастта е осем години. Такъв съюз дава увереност в утрешния ден и позволява на всеки от партньорите напълно да се реализира. Още по-благоприятна е разликата от шестнадесет години. В този случай съпрузите идеално се допълват един друг‚ тъй като всеки притежава качествата‚ които липсват на другия.

Когато разликата във възрастта е пет‚ десет или петнадесет години‚ в такива бракове най-силно се проявяват кармичните връзки. При това на младия партньор му е по-леко да се приспособи към по-възрастния‚ тъй като неговият кармичен “товар” поначало е по-лек. Тези бракове не могат да се нарекат прости и хармонични‚ но те подпомагат правилния избор на жизнен път‚ духовното развитие и освобождаването от психологическите комплекси.

Разлика от единадесет години обещава брак с много изненади - както приятни‚ така и неособено. Той е подходящ за хазартните натури‚ които са готови да рискуват‚ но трудно бихме могли да кажем дали ще постигнат щастие.

Съюзът‚ в който встъпват хора с разлика от тринадесет години‚ също не обещава безоблачен живот. Но за онези‚ които са готови да преодоляват трудностите‚ той може да се окаже доста сполучлив.

Хората с разлика от седем или четиринадесет години‚ ако сключат брак‚ рискуват много да усложнят живота си. Волно или неволно те ще се обременяват взаимно с негатива си. Възможни са изневери и предателства. Затова пък такава разлика е идеална за любовници‚ които се стремят да запазят в тайна връзката си.

И накрая - традиционната разлика от една или две години. В първия случай партньорите ще си помагат взаимно в печеленето на пари‚ въпреки че пълна хармония помежду им няма да настъпи. А онези‚ които ги дели двегодишна разлика‚ трудно ще се сдобият с материално благополучие‚ а и такива съюзи обикновено не са много дълготрайни.

Колкото до хората‚ родени в една и съща година‚ бракът им ще бъде щастлив‚ ако и двамата нямат особени амбиции и са готови да се задоволяват с това‚ което им се е паднало в живота. Но за лидерите по природа такъв семеен съюз би бил твърде опасен‚ изпълнен със съперничество‚ което ще отрови и най-силните чувства.