Щастието е изчистването от илюзии и решени кармични проблеми

  • Сподели:
Щастието е изчистването от илюзии и решени кармични проблеми

Целта на книгите ми, на методиката ми "Регресия на зачатието", е да се подпомогнат хората сами да решават проблемите си, да се разделят с илюзиите си и с болестите си, да разберат, че това най-вече е свързано с осъзнаване на трудностите в живота им.

Квантовата психология – разрешава проблемите, изграждайки логика за цялото.

Земното ни времепространство е холограма на безкрая.

"Другото училище" цели да даде на хората пълна представа за тялото, изясняване на проблематиката и нейното преодоляване, не като бягаме от нея, а чрез осъзнаване – връзката с подсъзнанието, което е част от нашата обща енергийна същност. То е още непреживяното, но можем да се научим да чуваме неговия език, когато влезем в диалог с него. Тогава може да ни бъде полезно във всеки един момент.

Всичко, което ни е необходимо за успешното преминаване през живота ни, получаваме от Свръхразума при зачатието като модел на Бог във вид на холограма.Тези записи са свещени и неприкосновени. Никой друг, освен нас, не може да ги "чете".

Осъзнаването е дело на самия осъзнаващ се. То се изразява чрез нашата връзка с подсъзнанието ни, в което са всички отговори за всеки наш проблем. Затова всичко е поправимо и няма нищо излишно.

Осъзнатите хора, натрупали достатъчно енергия за квантовото разбиране на света, научили се да разчитат информациите и посоките на своите духовни пътеки, прокарват новите гледища.

Всеки самопознал се и самоусъвършенствал се човек може да се превърне в кристализационен център за обществото. Дори един осъзнат човек в някаква затворена система, каквото е семейството, може да доведе до нейната промяна.

Какво става, когато повече пренареждаме, а не се адаптираме и съобразяваме със ситуациите...

Всеки иска да знае кой е, да може да се ориентира във всяка възможна ситуация, да изяви най-добре себе си, да научи и да вземе от нея възможно най-много. Но един осъзнат човек разбира, че е едва половината от цялото. Че Вселената се състои от енергия и пустота, че енергията има две проявления – вибрационно и материално.Че човекът също има два “полюса” – подсъзнание и съзнание, които разделят начините, по които работи мозъка. Че всичко е двойствено, дуалистично, но и че винаги има една граница, която е и в нас, тя е алфа честотата на мозъка ни, под нея са вълните, шестото сетиво, а над нея - 5-те ни сетива. Когато връзката между тези две нива се наруши, когато сме фиксирани повече в материалното, цялостната ни енергийност не е хармонична. Тогава можем да вдигнем кръвно, да получим инсулт и т.н. Когато повече пренареждаме нещата и спираме да се адаптираме и съобразяваме със ситуациите, в които се намираме, идват душевните болести. Ставаме неадекватни.

Негативната енергия е необработената и неовладяната. Движението на енергията пренася информацията. Небалансираната, нехармонична енергия води до зацикляне, блокиране на системата "дух-тяло". Тогава постъпващата отвън и отварящата се в нас информация е необработена, неовладяна, влияе негативно. Повишената, понижената и блокираната енергийност, която е над или под критичната напрегнатост, ни обърква, наранява, носи трагични последствия. Става дезинформация, която се заплаща скъпо. Енергията към даден орган се блокира, той се оплита с "мрежата" на болестта. И ако не се изчисти проблемът, блокирал енергията, заболяването става злокачествено. А отгоре на това, ако това не стане в този ни живот, той се пренася и в следващия.

Когато има добра връзка между съзнание и подсъзнание, тогава отворената от подсъзнанието и натрупаната от съзнанието информация са балансирани.Такъв човек е адекватен на събитията, на обществото, достига до проявление на наученото, използва го за добро, успява да се усъвършенства и лекува сам. В противен случай, нямащата практическо приложение информация те обърква, причинява психически кризи, отчуждение, депресивност. Но нищо не е непоправимо и излишно като преживяване, има и доста бързи начини да се подобри разпределението на енергиите. Нарушенията дори съдействат и за усвояване на нови канали за информираност, за обогатяване и за по-голяма удовлетвореност.

Щастието е изчистването от илюзии и решени кармични проблеми.

За добър сън е нужно да се освободи претовареното съзнание, като се затвори след обстоен самоанализ на преминалия ден.

Свръхтеглото е липса на енергия за желаната трансформация.

100 грама концетриран алкохол лъжат подсъзнанието ни за цели 40 дни. А моделите в подсъзнанието ни се обновяват на 40 дни. 40 дни са нужни и за приемането, и за усвояването на новата информация.

Раковото заболяване е публично самоубийство и излекуването му е в ръцете на самия болен. Но той получава необходимата информация как това да се случи, когато е готов.

Състезавайте се само със себе си, защото житейските ни пътеки са твърде различни и нямаме общи критерии за надпревара. Състезанията са манипулативни, насочват в една посока.

Из книгите на инж. Валентин Ковачганев.