Щастието се постига единствено когато не сме вещи (обекти) за другите, а сме субекти за самите себе си

  • Сподели:
Щастието се постига единствено когато не сме вещи (обекти) за другите, а сме субекти за самите себе си

Субекти в смисъла на индивиди, здраво стиснали в ръце собствения си живот.  Да си индивид е първата стъпка към това да бъдеш личност. Понеже да си личност предполага процес...

Ето и понятието за личност според Вирджиния Сатир:

1. Да си позволиш да си където, както, какъвто и който си, вместо да смяташ, че трябва да чакаш друг да определи къде, как или какъв би трябвало да си.

2. Да си позволяваш да чувстваш това, което чувстваш, вместо да чувстваш онова, което другите биха чувствали на твое място.

3. Да си разрешиш да мислиш това, което мислиш, а също и да си дадеш правото да го кажеш, ако пожелаеш, или да го премълчиш, ако така ти е угодно.

4. Да си позволиш да поемеш рисковете, които ти решиш да поемеш, с единственото условие, че си съгласен ти да платиш цената на тези рискове.

5. Да си позволиш да търсиш активно и упорито онова, което смяташ, че ти е необходимо, вместо да чакаш някой друг да ти даде разрешение да го получиш.

Из "Вътрешният компас" от Алекс Ровира, изд. "Колибри"