Слънце. Земя. Живот.

  • Сподели:
Слънце. Земя. Живот.

Слънце. Земя. Живот.

Разум. Смисъл. Страдание.

Защо съм се родил и защо ще умра?

Слънце. Земя. Живот.

Навярно заради това съм се родил.

Разум. Смисъл. Страдание.

Навярно заради това ще умра.

Но сега съм тук и сега. Няма "след това".

И ти си тук и сега. И за теб няма "след това".

Сега трябва да бъдеш щастлив! Не отлагай за "след това", защото това време може никога да не дойде.

Слънце. Земя. Живот.

Това са достатъчни причини за щастие.

Разум. Смисъл. Страдание.

С тях ще се наложи да се бориш.

Но ти помни, че всяка борба е щастие, защото победите са сладки, а уроците - вечни.

Слънце. Земя. Живот.

Разум. Смисъл. Страдание.