Тайнственото значение на бенките

  • Сподели:
Тайнственото значение на бенките

При изучаването на бенките за предсказване на съдбата се взема предвид формата, цвета и разположението им върху тялото.

Кръглите бенки говорят за природна доброта. Тези с ъгли представят както лошите, така и добрите характеристики, а продълговатите говорят за известно благополучие. Смята се, че светлите бенки означават късмет, а черните - трудности , които ще трябва да бъдат  преодолени преди да бъде постигнат окончателният успех.

Някои значения на бенките в зависимост от местоположението им:

Корем - налице е тенденция към даване на воля на собствените желания и апетити. Внимавайте да не прекалявате с яденето, пиенето и харченето на пари. Оженете се за някой, който е спокоен и може да ви разбира.

Бут - липса на амбиция. Налице е склонността да се приема всичко, което се случи, дори ако става дума за бедност.

Брадичка - първокласен характер и личност. Множество добри качества като щедрост, любвеобилност, компетентност и отговорност.

Пръсти - нечестност. Това идва главно от склонността до се преувеличава, поради неспособност, да се посрещне действителността лице в лице.