Ти си целият свят

  • Сподели:
Ти си целият свят

Мъж и жена се скарали. Толкова много те не се били карали никога. Изглеждало, че нищо няма да може да ги сдобри.

Докато седели мълчаливо и всеки гледал в отсрещната стена, мъжът прошепнал неочаквано:

- Обичам те...

Тя отвърнала, без да го гледа:
- Докажи ми го.

- Как? - попитал той.

- Извикай го така, че да чуе целият свят.

Той тихо се приближил към нея и едва чуто промълвил в ухото й:
- Аз те обичам.

- Но нали щеше да го кажеш на целия свят? Защо ми го прошепна на ухото? - разплакала се тя.

- Защото, мила моя, за мен целият свят си ТИ.

Ти си целият свят

Любовта е огън. Снимка: barnabaspiper.com