- Я... (Може ли да погледна?)

  • Сподели:
- Я... (Може ли да погледна?)

Междуметието като част на речта често изразява чувства. Те вероятно са най-старите езикови изразни средства, с които хората са общували помежду си и по своя характер са универсални, интернационални – съществуват във всички езици, макар че имат и своя национална езикова специфика.

Прекомерно наситената с междуметия реч е признак за висока емоционалност и/или бедност на езика. Представяме ви няколко междуметия, които изписваме само с една буква, но с които казваме толкова много.

- А... (Извинете, не разбрах.)
- Ъ... (Не мога да отговоря веднага.)
- Е... (Очаквах много повече.)
- И... (Това не е от значение.)
- О... (Приятно съм изненадан.)
- У... (Разочарова ме.)
- Я... (Може ли да погледна?)
- М... (Не съм съгласен.)

Споделете с нас още примери като коментар под материала.