Защо бедните са по-приветливи и по-щедри от богатите?

  • Сподели:
Защо бедните са по-приветливи и по-щедри от богатите?

Попитали веднъж един мъдрец:

- Защо бедните са по-приветливи и по-щедри от богатите?

- Погледни през прозореца, какво виждаш?

- Виждам как децата играят на двора.

- Сега погледни в огледалото. Какво виждаш там?

- Себе си.

- Виждаш ли. И прозорецът и огледалото са от стъкло. Но като се добави малко сребро - и вече виждаш само себе си.

Омар Хаям