Желание за живот

  • Сподели:
Желание за живот

Да се търсиш, а да не се намираш... да живееш, а да не съществуваш. Да знаеш, че животът е пъстър, обагрен в красоти и шарки, а твоето чудо все да го няма. И така до кога? Зачудих се в един дъждовен ден.

В този момент, когато дъждовните капки танцуваха своя танц на покрива, прочетох една мисъл: "Имаш една чаша живот. Можеш да я изпиеш. Можеш да я излееш. Можеш да я оставиш да изветрее. Все едно! Втора няма да ти налеят! Ти решаваш...".

И реших... обух шарените гумени ботуши, облякох стария забравен дъждобран и се затичах. Беше ме страх, че песента ще свърши, а на мен така ми се искаше да потанцувам с дъждовните капки.

И така успях да напълня своята чаша с едно много простичко нещо... с огромно желание за Живот!