Българските реки са в опасност

  • Сподели:
Българските реки са в опасност

В България няма нито една жива река, алармират от WWF. Няма река, която да не е застрашена от пресъхване и е без преграда.

60% от рибните популации в Дунав и притоците му са изчезнали. 50 вида риби вече са в Червената книга на България, сред които и есетрите, единствените живи връстници на динозаврите, оцелели 200 милиона години.

Притеснително е, че на всеки две години към списъка се добавя още един застрашен вид.

Най-дългата изцяло българска река, Искър, вече има заблатени участъци – при каскадата Среден Искър миграцията на рибата на практика е невъзможна.

Какви са причините, довели до това? През изминалите 30 години черпим от реките и язовирите си за водоснабдяване и напояване. Построени са 270 ВЕЦ-а, а още 200 са разреширени, изградени са хиляди баражи и диги.

Коритата на много реки са бетонирани или течението им е променено. По този начин се отрязва възможността за миграция на десетки видове риба.

Продължава изсичането на крайречни гори и речните екосистеми са застрашени.

Реките са контейнер за битови отпадъци, а земеделието и минната индустрия влошават трайно качеството на подпочвените води.

Свикнали сме да действаме, едва когато катастрофата е точно пред нас. Е, намираме се в момента, след който българските води ще бъдат безвъзвратно променени. И имаме един изход – действието.

Скоро ЕК ще гласува промени в своята Рамкова директива за водите. За по-строга Директива за водите можеш да гласуваш тук до 4 март.

Източник: SOS rivers 

Българските реки са в опасност

Снимка: Pxhere.com